Voor wie?

Heb je als ouder of leerkracht te maken met een kind dat zich niet begrepen voelt? Merk je dat je kind weerstand vertoont naar school en niet de verwachte resultaten behaalt? Heb je regelmatig eindeloze discussies en putten de tomeloze energie en emoties van je kind je uit? Het kan zijn dat jouw kind hoogbegaafd of hooggevoelig is. Dit kan uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van opvoeding en onderwijs. Of je nu ouder bent of leerkracht, we willen allemaal het beste uit deze kinderen halen. Ik, Marjolijn, help je daar graag bij.


Ik bied ondersteuning en begeleiding op maat voor kinderen die extra aandacht en begrip nodig hebben. Samen kunnen we werken aan het begrijpen en aanpakken van specifieke uitdagingen voor o.a. kinderen die gevoelig, hoogbegaafd of met de diagnose autisme, ASS  kunnen ervaren. Ik geloof dat elk kind uniek is en zijn of haar eigen behoeften heeft, daarom werk ik met een persoonlijke en holistische benadering.


Voorbeelden van gebieden waarin ik uw kind verder kan helpen, zijn onder andere:

  • Onzekerheid: Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen is essentieel voor het welzijn van het kind.
  • Hoogsensitiviteit / hooggevoeligheid: Het begrijpen en leren omgaan met de intensiteit van emoties en prikkels kan het kind helpen zich beter aan te passen aan de wereld om hen heen.
  • Concentratieproblemen of andere leerproblemen: Samen kunnen we werken aan het verbeteren van de concentratie en het vinden van effectieve leerstrategieën.
  • Emoties zoals verdriet en boosheid / driftbuien: Het leren herkennen, begrijpen en reguleren van emoties kan het kind helpen om veerkrachtiger te worden en gezonde copingmechanismen te ontwikkelen.
  • Slaapproblemen: Het bevorderen van een gezonde slaaproutine en het aanpakken van slaapproblemen kan het welzijn en de algehele functie van het kind verbeteren.
  • Faalangst of andere angsten: Het begeleiden van het kind bij het omgaan met angstgevoelens en het ontwikkelen van veerkracht en zelfvertrouwen.
  • Verbeteren van sociale vaardigheden: Het ondersteunen van het kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals communicatie, samenwerking en empathie.
  • Gedragsproblemen (liegen, opstandig, agressief): Het begrijpen van de oorzaken achter gedragsproblemen en het aanleren van positieve gedragsstrategieën.

Daarnaast heb ik ervaring in het werken met kinderen die gediagnosticeerd zijn met aandoeningen zoals A(D)HD, ASS en hoogbegaafdheid. Ik ben bekend met de specifieke behoeften van deze kinderen en kan helpen bij het bieden van gepaste ondersteuning en begeleiding.

Samen kunnen we werken aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin uw kind kan floreren en zijn of haar volledige potentieel kan bereiken. Ik kijk ernaar uit om met u en uw kind samen te werken en het beste in hen naar boven te halen.